امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۸۵۲
ولوم انکدر 5 پین

ولوم انکدر 5 پین

VOLUME ENCODER

 ولوم  انکدر 5 پین

ولوم انکدر 5 پین

VOLUME ENCODER

وریستور 7D180K

وریستور 7D180K

10VRMS - 14VDC

وریستور 7D181K

وریستور 7D181K

115Vrms - 150Vdc