امروز: چهار شنبه 29 اسفند ماه 1397 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۸
تریستور 2P4M

تریستور 2P4M

تریستور MCR100-6

تریستور MCR100-6

PNP Sensetive Gate

تریستور MCR100-8

تریستور MCR100-8

Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking ...

تریستور BT152

تریستور BT152

تریستور BT169D

تریستور BT169D

دیاک  DB3

دیاک DB3