امروز: سه شنبه 27 آذر ماه 1397 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۸
تریستور BT152

تریستور BT152

تریستور   C106MG

تریستور C106MG

تریستور 2P4M

تریستور 2P4M

تریستور MCR100-6

تریستور MCR100-6

PNP Sensetive Gate

تریستور BT169D

تریستور BT169D

دیاک  DB3

دیاک DB3