امروز: یک شنبه 27 مرداد ماه 1398 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۶
تریستور   C106MG

تریستور C106MG

SCR 4 A 600 V 100uA

تریستور 2P4M

تریستور 2P4M

تریستور MCR100-6

تریستور MCR100-6

PNP Sensetive Gate

تریستور MCR100-8

تریستور MCR100-8

Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking ...

تریستور BT169D

تریستور BT169D