امروز: سه شنبه 27 آذر ماه 1397 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۱۴۴۰
 JOYSTIC-PANELMOUNT

JOYSTIC-PANELMOUNT

** خازن 1NF-63V MKT

** خازن 1NF-63V MKT

ابعاد 6.5mm*7mm / فاصله پایه ها = 5mm / پایه کوتاه

خازن 150NF-275V MKT

خازن 150NF-275V MKT

0.15UF-275V / ابعاد 13mm*13mm / فاصله پایه ها = 10mm

خازن 47NF-275V MKT

خازن 47NF-275V MKT

0.047UF-275V / ابعاد 13mm*12mm / فاصله پایه ها = 10mm

خازن 680NF-63V MKT

خازن 680NF-63V MKT

0.68UF-63V / ابعاد 18mm*10mm / فاصله پایه ها = 15mm / پایه کوتاه

** خازن   10UF-63V   MKT

** خازن 10UF-63V MKT

ابعاد 17.5mm*17mm / فاصله پایه ها = 16mm

** خازن   10UF-100V  MKT

** خازن 10UF-100V MKT

ابعاد 31mm*20mm / فاصله پایه ها = 27mm / پایه کوتاه

خازن 470nF-275V  MKT

خازن 470nF-275V MKT

0.47uF-275V/ابعاد : 25.5mm*17mm / فاصله پایه ها = 23mm

خازن  680NF-630V MKT

خازن 680NF-630V MKT

0.68UF-630V / ابعاد 24mm*19mm / فاصله پایه ها = 23mm / پایه کوتاه

خازن  پلی استر  3.9NF-50V

خازن پلی استر 3.9NF-50V

ابعاد : 5mm*8.5mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن  1.5UF-275V  MKP

خازن 1.5UF-275V MKP

ابعاد 26mm*18mm / فاصله پایه ها = 22mm