امروز: جمعه 30 فروردین ماه 1398 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۱۱۰۰
آی سی  5M0365R

آی سی 5M0365R

Fairchild Power Switch(FPS)

دیود 1N4148

دیود 1N4148

FAST SWITCHING DIODE

 آی سی اپتوکوپلر   MOC3052

آی سی اپتوکوپلر MOC3052

6-PIN DIP RANDOM-PHASE OPTOISOLATORS TRIAC DRIVERS (600 VOLT PEAK)

ترانزیستور IRF4905

ترانزیستور IRF4905

P-CHANNEL POWER MOSFET

ترانزیستور 2SC1505

ترانزیستور 2SC1505

Silicon NPN Power Transistors

ترانزیستور P55NF06

ترانزیستور P55NF06

N-CHANNEL Power MOSFET

*  دیود  PR1004

* دیود PR1004

FAST RECOVERY RECTIFIER

*  دیود STTH6002CW

* دیود STTH6002CW

High efficiency ultrafast diode

** دیود U1560

** دیود U1560

ULTRAFAST RECTIFIERS

دیود 1N4148 -SMD

دیود 1N4148 -SMD

FAST SWITCHING DIODE

* دیود 1SS268 -SMD

* دیود 1SS268 -SMD

Diode VHF Tuner Band Switch Applications

* دیود BA159

* دیود BA159

Fast Switching Plastic Rectifier

* دیود BAV99 -SMD

* دیود BAV99 -SMD

Small Signal Switching Diode, Dual in Series

* دیود BYT43J

* دیود BYT43J

Very Fast Soft Recovery Rectifier

* دیود BYV32-200

* دیود BYV32-200

Switch Mode Power Rectifier

* دیود DSE160-12A

* دیود DSE160-12A

Fast Recovery Epitaxial Diode /FRED

دیود FR157

دیود FR157

FAST RECOVERY RECTIFIER

* دیود BAV21

* دیود BAV21

Small Signal Switching Diodes, High Voltage

* دیود BAV70  -SMD

* دیود BAV70 -SMD

Small Signal Switching Diode, Dual

* دیود BAW56 -SMD

* دیود BAW56 -SMD

Small Signal Switching Diode, Dual

دیود شاتکی  MBR20150C

دیود شاتکی MBR20150C

Schottky Barrier Rectifiers