امروز: چهار شنبه 01 اسفند ماه 1397 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۲۸
**ترایاک  Z0409MF

**ترایاک Z0409MF

ترایاک  BT138  600E

ترایاک BT138 600E

**ترایاک BCR8PM

**ترایاک BCR8PM

ترایاک Z0607

ترایاک Z0607

0.8A TRIACS

ترایاک BTB08 600B

ترایاک BTB08 600B

logic level and standard 8 A Triacs

ترایاک BTB24  600B

ترایاک BTB24 600B

24 A standard and Snubberless triacs

ترایاک  MAC97A8

ترایاک MAC97A8

ترایاک  MAC97A6

ترایاک MAC97A6

ترایاک  BT131-600E

ترایاک BT131-600E

ترایاک BTB06  600T

ترایاک BTB06 600T

ترایاک  BTA08  600CRG

ترایاک BTA08 600CRG

TRIAC LOGIC LEVEL