امروز: جمعه 30 فروردین ماه 1398 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۳۱
**ترایاک Z0409MF

**ترایاک Z0409MF

ترایاک BT138 600E

ترایاک BT138 600E

ترایاک BTB08 600B

ترایاک BTB08 600B

logic level and standard 8 A Triacs

ترایاک BTB24 600B

ترایاک BTB24 600B

24 A standard and Snubberless triacs

ترایاک Z0109-SMD

ترایاک Z0109-SMD

ترایاک LM94 B4

ترایاک LM94 B4

مشابه ترایاک Z0109

 ترایاک BTA26-600B

ترایاک BTA26-600B

TRIAC 25A 600V 50mA

ترایاک BTA41 600B

ترایاک BTA41 600B

Triac 40A 600V

ترایاک MAC97A8

ترایاک MAC97A8

ترایاک MAC97A6

ترایاک MAC97A6

ترایاک BT131-600E

ترایاک BT131-600E

ترایاک BT134 600E

ترایاک BT134 600E

ترایاک BTB06 600T

ترایاک BTB06 600T

ترایاک BTA08 600CRG

ترایاک BTA08 600CRG

TRIAC LOGIC LEVEL