امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۳۱
ترایاک  BT138  600E

ترایاک BT138 600E

ترایاک BTB08 600B

ترایاک BTB08 600B

logic level and standard 8 A Triacs

ترایاک BTB24  600B

ترایاک BTB24 600B

24 A standard and Snubberless triacs

ترایاک Z0109-SMD

ترایاک Z0109-SMD

 ترایاک BTA26-600B

ترایاک BTA26-600B

TRIAC 25A 600V 50mA

ترایاک BTA41 600B

ترایاک BTA41 600B

Triac 40A 600V

ترایاک T1235H-6T

ترایاک T1235H-6T

ترایاک BCR8PM

ترایاک BCR8PM

ترایاک  Z0409MF

ترایاک Z0409MF

ترایاک M2JZ47

ترایاک M2JZ47

ترایاک SM12JZ47

ترایاک SM12JZ47

TRIAC 12A

ترایاک LM94 B4

ترایاک LM94 B4

مشابه ترایاک Z0109

ترایاک  MAC97A6

ترایاک MAC97A6

ترایاک  MAC97A8

ترایاک MAC97A8

ترایاک  BT131-600E

ترایاک BT131-600E

ترایاک BT134  600E

ترایاک BT134 600E

ترایاک  BTA08  600CRG

ترایاک BTA08 600CRG

TRIAC LOGIC LEVEL