امروز: سه شنبه 27 آذر ماه 1397 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۹۰
ماژول ساعت DS1307

ماژول ساعت DS1307

DS1307 RTC MODULE (Arduino)

ماژول لیزر KY-008

ماژول لیزر KY-008

KY-008 Laser Module (Arduino)

ماژول RFID

ماژول RFID

RFID-RC522 RFID Module

ماژول حسگر صوت

ماژول حسگر صوت

Sound Sensor Module (Arduino)

دماسنج روپنلی LX8009

دماسنج روپنلی LX8009

دارای نمایشگر دیجیتال و پراب 50- تا 100 مشکی

ماژول آمپلی فایر

ماژول آمپلی فایر

2X30W با تراشه TDA7377