امروز: چهار شنبه 01 اسفند ماه 1397 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۶۴
آی سی سوئیچینگ STRW6252

آی سی سوئیچینگ STRW6252

60 W-Universal Input/40 W-230 Vac Input PWM Switching Regulators

آی سی سوئیچینگ STRW6756

آی سی سوئیچینگ STRW6756

Quasi-Resonant Topology Primary Switching Regulators

آی سی سوئیچینگ STRG6653

آی سی سوئیچینگ STRG6653

OFF-LINE QUASI-RESONANT FLYBACK SWITCHING REGULATOR

آی سی سوئیچینگ STRF6654

آی سی سوئیچینگ STRF6654

OFF-LINE QUASI-RESONANT FLYBACK SWITCHING REGULATORS

آی سی سوئیچینگ STRW6754

آی سی سوئیچینگ STRW6754

Universal-Input/100 W Off-Line QuasiResonant Flyback Switching ...

آی سی سوئیچینگ STRG6551

آی سی سوئیچینگ STRG6551

OFF-LINE QUASI-RESONANT FLYBACK SWITCHING REGULATOUR

آی سی UC3842B-SMD

آی سی UC3842B-SMD

High Performance Current Mode Controllers

** آی سی UC3843B-SMD

** آی سی UC3843B-SMD

High Performance Current Mode Controllers

** آی سی UC3846N

** آی سی UC3846N

Current Mode PWM Controller

** آی سی UC3840N

** آی سی UC3840N

Programmable , OFF-LINE ,PWM Controller

آی سی 5L0380R

آی سی 5L0380R

Fairchild Power Switch(FPS)

** آی سی SG3526N

** آی سی SG3526N

Pulse Width Modulation Control Circuit