امروز: چهار شنبه 27 شهریور ماه 1398 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۱۳
**  آی سی ساعت  DS1302

** آی سی ساعت DS1302

Trickle-Charge Timekeeping Chip

آی سی ساعت  VS1307

آی سی ساعت VS1307

64x8, Serial,I2C Real-Time Clock