امروز: شنبه 24 آذر ماه 1397 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۱۱
**  آی سی  TDA1557Q

** آی سی TDA1557Q

2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier with speaker ...

**  آی سی  TDA1905

** آی سی TDA1905

5W AUDIO AMPLIFIER WITH MUTING

آی سی  TDA2003

آی سی TDA2003

10 W car radio audio amplifier

آی سی  TDA2005R

آی سی TDA2005R

20 W bridge/stereo amplifier for car radio

آی سی  TDA2030A

آی سی TDA2030A

18 W hi-fi amplifier and 35 W driver

 آی سی  TEA2025B

آی سی TEA2025B

STEREO AUDIO AMPLIFIER

آی سی TDA2009A

آی سی TDA2009A

10 +10W STEREO AMPLIFIER

 آی سی  TDA2040

آی سی TDA2040

25-watt hi-fi audio power amplifier