امروز: جمعه 25 آبان ماه 1397 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول

جدیدترین محصولات

ترانزیستور E13009L

ترانزیستور E13009L

SWITCHMODE Series NPN Silicon Power Transistors

NTC 100D -9

NTC 100D -9

مقاومت حرارتی منفی 100 اهم -9mm

NTC 50D -9

NTC 50D -9

مقاومت حرارتی منفی 50 اهم -9mm

وریستور 14D151K

وریستور 14D151K

95Vrms -125Vdc

وریستور 14D431K

وریستور 14D431K

275Vrms -350Vdc

وریستور 14D511K

وریستور 14D511K

320Vrms -410Vdc

وریستور 10D391K

وریستور 10D391K

250Vrms -320Vdc

وریستور 10D361K

وریستور 10D361K

230Vrms -300Vdc

وریستور 10D471K

وریستور 10D471K

300Vrms -385Vdc

وریستور 10D431K

وریستور 10D431K

275Vrms -350Vdc

خازن 47NF-275V MKT

خازن 47NF-275V MKT

0.047UF-275V / فاصله پایه ها = 10mm

خازن 150NF-275V MKT

خازن 150NF-275V MKT

0.15UF-275V / فاصله پایه ها = 11mm