اطلاعات تماس

تلفن : 36340798-058

پست الکترونیک : info@pionix.ir     -     irpionix@gmail.com

 آدرس : خراسان شمالی-شیروان-خیابان سعدی-پارک علم و فناوری خراسان شمالی ، مرکز رشد شیروان