امروز: چهار شنبه 13 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۸
دیاک  DB3

دیاک DB3

تریستور   C106MG

تریستور C106MG

SCR 4 A 600 V 100uA

تریستور MCR100-6

تریستور MCR100-6

PNP Sensetive Gate

تریستور MCR100-8

تریستور MCR100-8

Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking ...

تریستور BT152

تریستور BT152

تریستور BT169D

تریستور BT169D