امروز: دوشنبه 18 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۶
تریستور   C106MG

تریستور C106MG

SCR 4 A 600 V 100uA

تریستور MCR100-6

تریستور MCR100-6

PNP Sensetive Gate

تریستور MCR100-8

تریستور MCR100-8

Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking ...

تریستور BT169D

تریستور BT169D