امروز: چهار شنبه 13 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۲۶۴
رید رله 14mm

رید رله 14mm

Reed Switch 2*14

موتور DC کوچک

موتور DC کوچک

موتور اسباب بازی / 3-6V

موتور  DC   متوسط

موتور DC متوسط

موتور اپیلیدی / 9V

بازر 5V - اورجینال

بازر 5V - اورجینال

buzzer 5V / قطر  12mm /  فاصله پایه ها 7mm