امروز: دوشنبه 18 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۱۱
سنسور  OPTIC LIGHT DETECTOR

سنسور OPTIC LIGHT DETECTOR

فتوترانزیستور تخت 3 پایه

فتوسل 5mm

فتوسل 5mm

5mm LDR / 5-10K Ohm

فتوسل 12mm

فتوسل 12mm

12mm LDR / 10-20KOhm