امروز: سه شنبه 19 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۳۵
ترایاک BTB08 600B

ترایاک BTB08 600B

logic level and standard 8 A Triacs

 ترایاک BTA26-600B

ترایاک BTA26-600B

TRIAC 25A 600V 50mA

ترایاک BCR8PM

ترایاک BCR8PM

ترایاک M2JZ47

ترایاک M2JZ47

ترایاک Z0409MF

ترایاک Z0409MF

ترایاک SM12JZ47

ترایاک SM12JZ47

TRIAC 12A

ترایاک Z0109-SMD

ترایاک Z0109-SMD

ترایاک T1235H-6T

ترایاک T1235H-6T

ترایاک LM94 B4

ترایاک LM94 B4

مشابه ترایاک Z0109

ترایاک BTB24 600B

ترایاک BTB24 600B

24 A standard and Snubberless triacs

ترایاک Z0607

ترایاک Z0607

0.8A TRIACS

ترایاک T40560-SMD

ترایاک T40560-SMD

Thyristor TRIAC 600V 31A 3-Pin

ترایاک BTA41 600B

ترایاک BTA41 600B

Triac 40A 600V

ترایاک BCR16PM

ترایاک BCR16PM

ترایاک BCR12PM

ترایاک BCR12PM

ترایاک MAC97A6

ترایاک MAC97A6

ترایاک MAC97A8

ترایاک MAC97A8

ترایاک BT131-600E

ترایاک BT131-600E

ترایاک BT134 600E

ترایاک BT134 600E

ترایاک BTA08 600CRG

ترایاک BTA08 600CRG

TRIAC LOGIC LEVEL