امروز: جمعه 24 آبان ماه 1398 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۳۲
ترایاک Z0109-SMD

ترایاک Z0109-SMD

ترایاک SM12JZ47

ترایاک SM12JZ47

TRIAC 12A

ترایاک BCR8PM

ترایاک BCR8PM

ترایاک  Z0409MF

ترایاک Z0409MF

ترایاک T1235H-6T

ترایاک T1235H-6T

ترایاک M2JZ47

ترایاک M2JZ47

ترایاک BTB24  600B

ترایاک BTB24 600B

24 A standard and Snubberless triacs

ترایاک BTB08 600B

ترایاک BTB08 600B

logic level and standard 8 A Triacs

ترایاک Z0607

ترایاک Z0607

0.8A TRIACS

ترایاک LM94 B4

ترایاک LM94 B4

مشابه ترایاک Z0109

 ترایاک BTA26-600B

ترایاک BTA26-600B

TRIAC 25A 600V 50mA

ترایاک BTA41 600B

ترایاک BTA41 600B

Triac 40A 600V

ترایاک  MAC97A6

ترایاک MAC97A6

ترایاک  MAC97A8

ترایاک MAC97A8

ترایاک  BT131-600E

ترایاک BT131-600E

ترایاک BT134  600E

ترایاک BT134 600E

ترایاک  BTA08  600CRG

ترایاک BTA08 600CRG

TRIAC LOGIC LEVEL