امروز: دوشنبه 18 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۱۰
ترمینال 2 پین  KF129

ترمینال 2 پین KF129

فاصله پایه ها 5mm / ارتفاع 12.5mm

ترمینال 3 پین  KF129

ترمینال 3 پین KF129

فاصله پایه ها 5mm / ارتفاع 10mm