امروز: شنبه 09 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۵۶۸
** خازن 1NF-63V MKT

** خازن 1NF-63V MKT

ابعاد 6.5mm*7mm / فاصله پایه ها = 5mm / پایه کوتاه

خازن 150NF-275V MKT

خازن 150NF-275V MKT

0.15UF-275V / ابعاد 13mm*13mm / فاصله پایه ها = 10mm

خازن 47NF-275V MKT

خازن 47NF-275V MKT

0.047UF-275V / ابعاد 13mm*12mm / فاصله پایه ها = 10mm

خازن 680NF-63V MKT

خازن 680NF-63V MKT

0.68UF-63V / ابعاد 18mm*10mm / فاصله پایه ها = 15mm / پایه کوتاه

** خازن   10UF-63V   MKT

** خازن 10UF-63V MKT

ابعاد 17.5mm*17mm / فاصله پایه ها = 16mm

** خازن   10UF-100V  MKT

** خازن 10UF-100V MKT

ابعاد 31mm*20mm / فاصله پایه ها = 27mm / پایه کوتاه

خازن  پلی استر  3.9NF-50V

خازن پلی استر 3.9NF-50V

ابعاد : 5mm*8.5mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن  1.5UF-275V  MKP

خازن 1.5UF-275V MKP

ابعاد 26mm*18mm / فاصله پایه ها = 22mm

خازن 47UF-450V

خازن 47UF-450V

ابعاد : 32.5mm*18mm / فاصله پایه ها = 8mm

خازن پلی استر  1NF-100V

خازن پلی استر 1NF-100V

ابعاد : 5mm*10mm / فاصله پایه ها = 3mm

** خازن 2.2NF-63V MKT RA.5M

** خازن 2.2NF-63V MKT RA.5M

ابعاد 7mm*6mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 10UF-16V SMD E

خازن 10UF-16V SMD E

خازن پلی استر 1NF-630V

خازن پلی استر 1NF-630V

ابعاد : 5mm*11mm / فاصله پایه ها = 4mm

** خازن پلی استر  1NF-800V

** خازن پلی استر 1NF-800V

ابعاد : 17mm*9mm / فاصله پایه ها = 15mm