امروز: چهار شنبه 13 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۵
 PTC  MZ126A

PTC MZ126A

مقاومت حرارتی مثبت 12-18 اهم

 PTC  S1380

PTC S1380

مقاومت حرارتی مثبت 190-200 اهم

PTC 75S

PTC 75S

مقاومت حرارتی مثبت 1کیلو اهم

PTC   5R0B

PTC 5R0B

مقاومت حرارتی مثبت 5 اهم

PTC  MZ5

PTC MZ5

مقاومت حرارتی مثبت 4.7 کیلو اهم