امروز: یک شنبه 17 آذر ماه 1398 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۹
برد مبدل SMD14 به DIP14

برد مبدل SMD14 به DIP14

SMD14 TO DIP14 Adapter Plate / ابعاد = 18*18mm

برد مبدل SMD16 به DIP16

برد مبدل SMD16 به DIP16

SMD16 TO DIP16 Adapter Plate / ابعاد = 22*16mm

برد مبدل SMD20 به DIP20

برد مبدل SMD20 به DIP20

SMD20 TO DIP20 Adapter Plate / ابعاد = 25*18mm

برد مبدل SMD28 به DIP28

برد مبدل SMD28 به DIP28

SMD28 TO DIP28 Adapter Plate / ابعاد = 37*21mm

برد مبدل SMD8 به DIP8

برد مبدل SMD8 به DIP8

SMD8 To DIP8 Adapter Plate