امروز: سه شنبه 06 اسفند ماه 1398 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۱۶۵
** خازن 1NF-63V MKT

** خازن 1NF-63V MKT

ابعاد 6.5mm*7mm / فاصله پایه ها = 5mm / پایه کوتاه

خازن 150NF-275V MKT

خازن 150NF-275V MKT

0.15UF-275V / ابعاد 13mm*13mm / فاصله پایه ها = 10mm

خازن 47NF-275V MKT

خازن 47NF-275V MKT

0.047UF-275V / ابعاد 13mm*12mm / فاصله پایه ها = 10mm

خازن 680NF-63V MKT

خازن 680NF-63V MKT

0.68UF-63V / ابعاد 18mm*10mm / فاصله پایه ها = 15mm / پایه کوتاه

** خازن  10UF-63V  MKT

** خازن 10UF-63V MKT

ابعاد 17.5mm*17mm / فاصله پایه ها = 16mm

** خازن  10UF-100V MKT

** خازن 10UF-100V MKT

ابعاد 31mm*20mm / فاصله پایه ها = 27mm / پایه کوتاه

خازن پلی استر 3.9NF-50V

خازن پلی استر 3.9NF-50V

ابعاد : 5mm*8.5mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 1.5UF-275V MKP

خازن 1.5UF-275V MKP

ابعاد 26mm*18mm / فاصله پایه ها = 22mm

خازن پلی استر 1NF-100V

خازن پلی استر 1NF-100V

ابعاد : 5mm*10mm / فاصله پایه ها = 3mm

** خازن 2.2NF-63V MKT RA.5M

** خازن 2.2NF-63V MKT RA.5M

ابعاد 7mm*6mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن پلی استر 1NF-630V

خازن پلی استر 1NF-630V

ابعاد : 5mm*11mm / فاصله پایه ها = 4mm

** خازن پلی استر 1NF-800V

** خازن پلی استر 1NF-800V

ابعاد : 17mm*9mm / فاصله پایه ها = 15mm

** خازن پلی استر 1NF-1600V

** خازن پلی استر 1NF-1600V

ابعاد : 26mm*12mm / فاصله پایه ها = 24mm

** خازن 3.3NF-63V MKT RA.5M

** خازن 3.3NF-63V MKT RA.5M

ابعاد 7mm*6mm / فاصله پایه ها = 5mm

** خازن 4.7NF-63V MKT RA.5M

** خازن 4.7NF-63V MKT RA.5M

ابعاد 7mm*6mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن پلی استر 1.5NF-100V

خازن پلی استر 1.5NF-100V

ابعاد : 5.5mm*9mm / فاصله پایه ها = 5mm

** خازن 10NF-400V MKT

** خازن 10NF-400V MKT

ابعاد 13mm*8mm / فاصله پایه ها = 11mm

** خازن 22NF-63V MKT RA.5M

** خازن 22NF-63V MKT RA.5M

ابعاد 7mm*6mm / فاصله پایه ها = 5mm

** خازن 33NF-63V MKT RA.5M

** خازن 33NF-63V MKT RA.5M

ابعاد 7mm*6mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن پلی استر 2NF-100V

خازن پلی استر 2NF-100V

ابعاد : 5mm*11mm / فاصله پایه ها = 4mm

خازن پلی استر 2.2NF-100V

خازن پلی استر 2.2NF-100V

ابعاد : 5mm*9mm / فاصله پایه ها = 4mm

خازن پلی استر 2.2NF-63V

خازن پلی استر 2.2NF-63V

ابعاد : 6mm*12mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 47NF-63V MKT RA.5M

خازن 47NF-63V MKT RA.5M

ابعاد 6mm*6mm / فاصله پایه ها = 6mm

خازن پلی استر2.7NF-630V

خازن پلی استر2.7NF-630V

ابعاد 12mm*9mm / فاصله پایه ها = 9mm