امروز: چهار شنبه 01 اسفند ماه 1397 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۴۱
** خازن 1NF-63V MKT

** خازن 1NF-63V MKT

ابعاد 6.5mm*7mm / فاصله پایه ها = 5mm / پایه کوتاه

خازن 150NF-275V MKT

خازن 150NF-275V MKT

0.15UF-275V / ابعاد 13mm*13mm / فاصله پایه ها = 10mm

خازن 47NF-275V MKT

خازن 47NF-275V MKT

0.047UF-275V / ابعاد 13mm*12mm / فاصله پایه ها = 10mm

خازن 680NF-63V MKT

خازن 680NF-63V MKT

0.68UF-63V / ابعاد 18mm*10mm / فاصله پایه ها = 15mm / پایه کوتاه

** خازن   10UF-63V   MKT

** خازن 10UF-63V MKT

ابعاد 17.5mm*17mm / فاصله پایه ها = 16mm

** خازن   10UF-100V  MKT

** خازن 10UF-100V MKT

ابعاد 31mm*20mm / فاصله پایه ها = 27mm / پایه کوتاه

خازن  680NF-630V MKT

خازن 680NF-630V MKT

0.68UF-630V / ابعاد 24mm*19mm / فاصله پایه ها = 23mm / پایه کوتاه

خازن 470NF-275V  MKT

خازن 470NF-275V MKT

0.47uF-275V/ابعاد : 25.5mm*17mm / فاصله پایه ها = 23mm

** خازن 2.2NF-63V MKT RA.5M

** خازن 2.2NF-63V MKT RA.5M

ابعاد 7mm*6mm / فاصله پایه ها = 5mm

** خازن 3.3NF-63V MKT RA.5M

** خازن 3.3NF-63V MKT RA.5M

ابعاد 7mm*6mm / فاصله پایه ها = 5mm

** خازن 4.7NF-63V MKT RA.5M

** خازن 4.7NF-63V MKT RA.5M

ابعاد 7mm*6mm / فاصله پایه ها = 5mm

** خازن 10NF-63V MKT

** خازن 10NF-63V MKT

ابعاد 7mm*6mm / فاصله پایه ها = 5mm / پایه کوتاه

** خازن 10NF-400V MKT

** خازن 10NF-400V MKT

ابعاد 13mm*8mm / فاصله پایه ها = 11mm

** خازن 22NF-63V MKT RA.5M

** خازن 22NF-63V MKT RA.5M

ابعاد 7mm*6mm / فاصله پایه ها = 5mm

** خازن 33NF-63V MKT RA.5M

** خازن 33NF-63V MKT RA.5M

ابعاد 7mm*6mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 47NF-63V MKT RA.5M

خازن 47NF-63V MKT RA.5M

ابعاد 6mm*6mm / فاصله پایه ها = 6mm

خازن 100NF- 63V MKT

خازن 100NF- 63V MKT

0.1UF-63V / ابعاد : 6.5mm*7mm / فاصله پایه ها = 5mm

خازن 100NF-275V MKT

خازن 100NF-275V MKT

0.1UF-275V / ابعاد 13mm*12mm / فاصله پایه ها = 10mm

خازن 100NF-275VAC MKT کلاس X2

خازن 100NF-275VAC MKT کلاس X2

0.1UF-275V / ابعاد : 18mm*11mm / فاصله پایه ها = 10mm

** خازن 220NF- 63V MKT RA.5M

** خازن 220NF- 63V MKT RA.5M

 0.22UF-63V / ابعاد 7mm*6mm / فاصله پایه ها = 5mm

** خازن 220NF-100V MKT RA.5M

** خازن 220NF-100V MKT RA.5M

 0.22UF-100V / ابعاد 7mm*7mm / فاصله پایه ها = 5mm

** خازن   330NF-100V MKT RA.9M

** خازن 330NF-100V MKT RA.9M

0.33UF-100V / ابعاد : 7mm*9mm / فاصله پایه ها = 5mm