امروز: دوشنبه 18 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۳۲
دیود شاتکی  BAT46 -SMD

دیود شاتکی BAT46 -SMD

small signal schottky diode

دیود شاتکی  BAT54C -SMD

دیود شاتکی BAT54C -SMD

Small Signal Schottky Diodes, Single and Dual

* دیود BAV21

* دیود BAV21

Small Signal Switching Diodes, High Voltage

* دیود BAV70  -SMD

* دیود BAV70 -SMD

Small Signal Switching Diode, Dual

* دیود BAW56 -SMD

* دیود BAW56 -SMD

Small Signal Switching Diode, Dual

دیود HER308

دیود HER308

HIGH EFFICIENCY SILICON RECTIFIER / پایه کوتاه

دیود شاتکی  MBR20150C

دیود شاتکی MBR20150C

Schottky Barrier Rectifiers

دیود  شاتکی MBR2045CTG

دیود شاتکی MBR2045CTG

SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

دیود شاتکی MBR3045CTW

دیود شاتکی MBR3045CTW

SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

دیود شاتکی  1N5818

دیود شاتکی 1N5818

 SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

دیود شاتکی 1N5819

دیود شاتکی 1N5819

 SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

دیود شاتکی 1N5822

دیود شاتکی 1N5822

Schottky Rectifiers 3A

دیود U860

دیود U860

Ultrafast Diodes

* دیودشاتکی  BS180

* دیودشاتکی BS180

HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

دیود شاتکی  MBR30120

دیود شاتکی MBR30120

SCHOTTKY RECTIFIER

دیود شاتکی  B540C -SMD

دیود شاتکی B540C -SMD

SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER