امروز: سه شنبه 19 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۱۲
دیود SA5A

دیود SA5A

Transient Voltage Suppressors

دیود P6KE6.8A

دیود P6KE6.8A

transient voltage suppressor

 دیود P6KE10A

دیود P6KE10A

transient voltage surge suppressor

 دیود P6KE12A

دیود P6KE12A

Transient Voltage Suppressors

دیود P6KE15A

دیود P6KE15A

Transient Voltage Suppressors

دیود P6KE20A

دیود P6KE20A

transient voltage surge suppressor

دیود P6KE24A

دیود P6KE24A

transient voltage surge suppressor

 دیود  P6KE36A

دیود P6KE36A

Transient Voltage Suppressors

دیود P6KE200CA

دیود P6KE200CA

transient voltage suppressor

 دیود P6KE250A

دیود P6KE250A

transient voltage surge suppressor

 دیود P6KE350A

دیود P6KE350A

Transient Voltage Suppressors

دیود P6KE400A

دیود P6KE400A

transient voltage surge suppressor