امروز: دوشنبه 18 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۱۷۵
آی سی رگولاتور  L7910CD

آی سی رگولاتور L7910CD

3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator

 آی سی رگولاتور KA7810

آی سی رگولاتور KA7810

3-terminal 1A positive voltage regulator

آی سی رگولاتور KA7906

آی سی رگولاتور KA7906

3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator