امروز: سه شنبه 30 مهر ماه 1398 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
۵۴۹
آی سی سوئیچینگ STRW6252

آی سی سوئیچینگ STRW6252

60 W-Universal Input/40 W-230 Vac Input PWM Switching Regulators

آی سی سوئیچینگ STRW6756

آی سی سوئیچینگ STRW6756

Quasi-Resonant Topology Primary Switching Regulators

آی سی سوئیچینگ STRF6654

آی سی سوئیچینگ STRF6654

OFF-LINE QUASI-RESONANT FLYBACK SWITCHING REGULATORS

**  آی سی STV9302B

** آی سی STV9302B

Vertical Deflection Booster for 2-APP TV (50-60 Hz) Applications ...

** آی سی LA7840

** آی سی LA7840

Vertical Deflection Output Circuit

**  آی سی درایور DM74LS244N

** آی سی درایور DM74LS244N

74244 Octal 3-STATE Buffer/Line Driver/Line Receiver

** آی سی DM74LS245N

** آی سی DM74LS245N

74245 3-STATE Octal Bus Transceiver

آی سی آپ امپ TL072CN

آی سی آپ امپ TL072CN

LOW NOISE J-FET DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS

آی سی UC3842B-SMD

آی سی UC3842B-SMD

High Performance Current Mode Controllers

** آی سی UC3843B-SMD

** آی سی UC3843B-SMD

High Performance Current Mode Controllers

** آی سی UC3846N

** آی سی UC3846N

Current Mode PWM Controller

** آی سی UC3840N

** آی سی UC3840N

Programmable , OFF-LINE ,PWM Controller

** آی سی SN74HC245N

** آی سی SN74HC245N

74245 OCTAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS

آی سی VIPer20A

آی سی VIPer20A

SMPS PRIMARY I.C

آی سی SN74HC595N

آی سی SN74HC595N

74595 8-BIT SHIFT REGISTERS WITH 3-STATE OUT-PUT REGISTERS

آی سی آپ امپ  LF357N

آی سی آپ امپ LF357N

SINGLE J-FET OPERATIONAL AMPLIFIERS