امروز: دوشنبه 18 فروردین ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن
-
۱۴
**  آی سی  PT2248

** آی سی PT2248

Infrared Remote Control Transmitter

** آی سی  PT2249A

** آی سی PT2249A

Remote Control Receiver IC

**  آی سی  دکودر   SN74LS47N

** آی سی دکودر SN74LS47N

7447 BCD to 7−Segment Decoder/Driver